Rozpis tréninků atletické školky v MŠ 2023/2024

V tabulce naleznete zatím potvrzená tréninková místa v mateřských školách. Další místa a časy budou doplněny. Tréninky začínají od října.

Rozpis je průběžně aktualizovaný.

Délka tréninkové jednotky v MŠ je 45minut.

Výše pololetních členských příspěvků zůstává stejná jako v minulých letech.