Atletika

Atletika Krnov
Hlavní zaměření našeho oddílu je trénování dětí v atletické přípravce a žactvu. Naší snahou je dát dětem v přípravce prvotní základy atletiky formou her a postupně děti naučit správně běhat, skákat a házet. Po celou dobu rozvíjíme všestrannost formou hry, využíváme nářadí a náčiní z dětské atletické sady. Velikou výhodou je, pokud k nám dítě přijde do atletiky již pohybově připravené z mateřské školy, kde navštěvovalo Atletiku Človíček. V žácích se již snažíme rozvíjet všechny běžecké i technické disciplíny přiměřeně věkové kategorii.

Neděláme žádné talentové nebo výběrové zkoušky, možnost hýbat se a zlepšovat se u nás dostane každé dítě, které o to má zájem.

Nikoho nenutíme závodit, ale ti, kteří to myslí s atletikou vážně a chtějí se poměřovat, od nás dostávají maximální podporu. Atletických soutěží se pravidelně účastníme i je sami pořádáme.

Členem oddílu se může stát také individuálně trénující starší žák/dorostenec (žákyně/dorostenka), který(á) chce závodit za Krnov. Opět s plnou podporou kvalifikovaných trenérů a materiálního vybavení. V případě většího zájmu u těchto kategorií bude vytvořena tréninková skupina.

Proč tedy zvolit Atletiku Krnov pro svůj rozvoj nebo sportovní vyžití svého dítěte?

Všichni naši trenéři mají trenérské licence vydané Českým atletickým svazem minimálně pro přípravku, žactvo a vyšší. Pro přípravu používáme moderní atletické pomůcky a vybavení, které je certifikováno pro tyto účely a jednotlivé věkové kategorie.  Kromě výkonnostní atletiky jsou atletické tréninky také výborným doplňkem prakticky ke všem sportům. Atletických disciplín je tolik, že nehrozí vytvoření pohybového stereotypu. Rozvíjí se všechny svaly, psychomotorické dovednosti a kloubní mobilita hlavních kloubů v těle (kotník, koleno, kyčel, ramena..).

Dětem se věnujeme celoročně, pořádáme soustředění a tábory.

Jak se přihlásit na atletiku?
Při volné kapacitě rodiče vyplní závaznou on-line přihlášku. Přihlášené děti jsou evidované a pojištěné při ČAS (Český atletický svaz)

Jaká je cena za atletiku?

Oddílový členský příspěvek je stanoven na 600,-Kč/jedno pololetí/trénink 1x týdně a 800,-Kč/pololetí při tréninku 2x a více týdně.

Co mají mít děti s sebou na trénink?

Pro trénink je důležité, aby děti měly pití v plastové uzaviratelné lahvi, nejlépe podepsané a kapesníčky. Doporučujeme přiměřené oblečení dle počasí. Pro zimní období triko s krátkým rukávem, elasťáky nebo tepláky, tenisky či boty do tělocvičny. Na jaře trénujeme venku.

Jak se dětem daří na tréninku? >> fotky z tréninků v brzké době najdete na našem webu v sekci Fotogalerie