Kontakt

Atletika Krnov z.s.

IČ: 084 06 294

Sovova 1005/1

Krnov 794 01

Kontakty:

Mgr. Markéta Skalická – 775443075 
Jakub Šuster – 728298217
Marcela Laurinová – 604461410
info@atletikakrnov.cz

Naši trenéři s trenérskou licencí Českého atletické svazu:
Aletické přípravky
 • Mgr. Markéta Skalická – TRENÉR IV. a III. Třídy, Trenér kondičního běhu III. , Zdravotník z. a.,
  Metodika pohybových her s dětmi do 2 let
 • Mgr. Karolina Bednářová – TRENÉR III. třídy
 • Marcela Laurinová – TŽ, Zdravotník z. a.
 • Jiří Juráš – TŽ
 • Zdeňka Kavanová – TŽ
 • Veronika Bucová – TAP
Atletická školka
 • Zuzana Janovská – TŽ
 • Marcela Fryštacká – TŽ
 • Jiřina Koudelková – TAP 5
 • Adéla Tošenovská – TAP 5
 • Dagmar Kovalová – TAP 5
Žactvo
 • Jakub Šuster – TRENÉR III. třídy, Trenér kondičního běhu III.
 • Lukáš Vrabec – TŽ

(Nejvyšší dosažená licence : TAP= trenér atletických přípravek, TŽ = trenér žactva, III.třída, II. třída, I. třída)