Atletická školka

Naše atletika ve školkách

Proč cvičíme s dětmi již ve školkách?

1. Baví je to
2.Významně se zlepšují motorické a koordiční schopnosti dítěte
3. Získávají návyk pro pravidelný pohyb
4. Trénují soustředěnost
5. Učí se vyhrávat i prohrávat, být členem týmu

Děti nemusíte nikam vozit, cvičíme s nimi přímo ve školkách. V prostředí které znají.

Používáme speciální atletické pomůcky, které jsou pestré, barevné, odlehčené a určené pro věk atletické školky, např. pěnové překážky, kometky, pěnové oštěpy.

Všichni naši trenéři v atletických školkách jsou proškoleni a mají trenérské licence vydané Českým atletickým svazem.